Oprogramowanie

Jednym z istotnych aspektów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r jest obowiązek jaki narzuca ona na szpitale w kwestii znakowania pacjentów, a dokładniej rzecz mówiąc „zaopatrzenia pacjentów w znaki identyfikacyjne, zawierające dane dotyczące między innymi: imienia i nazwiska pacjenta oraz jego daty urodzenia”. Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych informacje te muszą być zakodowane w taki sposób by uniemożliwiały identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

Wychodząc naprzeciw ustanowieniom prawnym, proponujemy Państwu aplikacje oparte o systemy kodów kreskowych: 4MAG Rejestracja oraz eRejestracja.
 

Aplikacja 4MAG umożliwia oznakowanie pacjentów za pomocą opasek, zakładanych na rękę, zadrukowanych kodem kreskowym, zawierającym podstawowe dane odnośnie pacjentów, jak imię, nazwisko, czy numer PESEL. Indywidualne podejście do analizowania niezbędnych funkcjonalności aplikacji sprawia, iż jest ona elastycznie dopasowywana do potrzeb...
dowiedz się więcej
Jako rozwiązanie o szerszym zakresie funkcjonalnym proponujemy aplikację eRejestracja, która zakłada ponad standardowe realizowanie wydruków opasek i weryfikację pacjenta, także sprawdzenie historii dotyczącej pacjenta, jak datę i godzinę jego przyjęcia na dany oddział, przeniesienia na salę operacyjną, czy wypisania ze szpitala. Ze...
dowiedz się więcej